Historia PPUTW

W 2017 r. swój początek miała niecodzienna inicjatywa w Powiecie Płockim. Lokalny parlamentarzysta, kilku społeczników oraz miejscowy samorządowiec połączyli siły i w efekcie powstał Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku! Pierwsza na tak wielką skalę inicjatywa edukacyjna w regionie.

Wszystko zaczęło się od lokalnego parlamentarzysty Piotra Zgorzelskiego, który od lat nosił się z pomysłem utworzenia naukowej oferty dla seniorów ziemi płockiej.

– W trakcie mojej pracy samorządowej i parlamentarnej, spotykając się z mieszkańcami, zwłaszcza tymi w jesieni wieku, dostrzegłem pewną istotną potrzebę, potrzebę zwiększania swojej wiedzy, a także dzielenia się doświadczeniem życiowym z innymi. – wspomina Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, pomysłodawca inicjatywy – Wtedy zakiełkowała we mnie pierwsza myśl – a jakby utworzyć taki uniwersytet dla seniorów? Miejsce, gdzie osoby bogate w życiowe doświadczenia, pragnące dalszej aktywności, zwiększania swojej wiedzy, życia pełną piersią, mogłyby się dalej rozwijać? Byłem świadom, że to przedsięwzięcie ogromne, być może nawet karkołomne, ale jednocześnie byłem przekonany by spróbować. Wystarczyło tylko znaleźć kogoś do pomocy, kogoś z wiedzą i charyzmą, kto poświęciłby swój czas i pasję, byśmy mogli wcielić tę ideę w życie.

Z mównicy przemawia Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, pomysłodawca utworzenia PPUTW w powiecie płockim.
Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, pomysłodawca utworzenia PPUTW w powiecie płockim.

I tak się stało. Tymi charyzmatycznymi ludźmi było dwóch lokalnych społeczników z wiedzą i doświadczeniem w sferze edukacji oraz organizacji jednostek edukacyjnych. Byli nimi Andrzej Barciński oraz Wiesław Żmuda. Obydwaj byli i są związani z założeniem i funkcjonowaniem jednej z pierwszych na ziemi płockiej społecznej jednostki oświatowej – Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi.

Wiesław Żmuda – Rektor Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego
Wiesław Żmuda – Rektor Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Z mównicy przemawia Andrzej Barciński – Prezes STO w Małej Wsi, współzałożyciel PPUTW
Andrzej Barciński – Prezes STO w Małej Wsi, współzałożyciel PPUTW

Kolejnym krokiem było znalezienie wsparcia w samorządzie. Tu z pomocą przyszedł Starosta Płocki Mariusz Bieniek, a jego śladem burmistrzowie i wójtowie lokalnych gmin. Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku działający na terenie gmin Powiatu Płockiego. Poszczególnymi oddziałami gminnymi kierowali lokalni koordynatorzy wyłonieni spośród miejscowych liderów i społeczników.

Mariusz Bieniek wręczający indeksy pierwszym słuchaczom PPUTW
Mariusz Bieniek wręczający indeksy pierwszym słuchaczom PPUTW

Pierwsze uroczystości inauguracyjne Uniwersytetu rozpoczęły się w dniu 17 listopada 2017 r. od odśpiewanego wspólnie z Kameralnym Chórem Akademickim Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej oraz hymnu akademickiego „Gaude Mater”. Następnie po okolicznościowych przemówieniach pierwszy wykład o historii uniwersytetów trzeciego wieku wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski. Część artystyczną uświetniły przeboje polskiej piosenki w wykonaniu Kameralnego Chóru Akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz chórów hufców harcerskich z powiatu płockiego. Uroczystości zakończyły się oficjalnym rozdaniem indeksów oraz legitymacji studentom obecnego roku akademickiego.

Pierwsza inauguracja PPUTW zgromadziła liczne grono słuchaczy Uniwersytetu oraz wielu zaproszonych gości.
Pierwsza inauguracja PPUTW zgromadziła liczne grono słuchaczy Uniwersytetu oraz wielu zaproszonych gości.

W wydarzeniu uczestniczyli oprócz wspomnianych wyżej współzałożycieli Uniwersytetu: Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski z radnymi, Rektor SW im. Pawła Włodkowica w Płocku prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Tomasz Kominek, wójtowie i burmistrzowie płockich gmin.

Od lewej: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku z dumą obserwowali pierwszą inaugurację PPUTW.
Od lewej: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku z dumą obserwowali pierwszą inaugurację PPUTW.
Inaugurację PPUTW uświetnił występ Kameralnego Chóru Akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Inaugurację PPUTW uświetnił występ Kameralnego Chóru Akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Studenci i zaproszeni goście wysłuchali również chórów hufców harcerskich z powiatu płockiego
Studenci i zaproszeni goście wysłuchali również chórów hufców harcerskich z powiatu płockiego
Ważnym momentem było wręczenie indeksów i legitymacji słuchaczom PPUTW
Ważnym momentem było wręczenie indeksów i legitymacji słuchaczom PPUTW

Do szczególnego i doniosłego wydarzenia w dziejach PPUTW doszło 19 czerwca 2022 r. podczas uroczystości zakończeniu roku akademickiego 2021/2022 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W tym dniu nastąpiło nadanie Płockiemu Powiatowemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku imienia Mariusza Bieńka, byłego Starosty Płockiego, współzałożyciela PPUTW. Zwieńczeniem tej niezwykłej uroczystości był specjalny spektakl płockiego teatru „Żona potrzebna od zaraz” Edwarda Taylora w reżyserii Stefana Friedmana.

Na scenie w teatrze płockim przemawia Piotr Zgorzelski obok stoi prowadzący uroczystość Andrzej Barciński. Częściowo widać seniorów siedzących na widowni i obserwujących scenę.
19 czerwca 2022 r. nadanie Płockiemu Powiatowemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku imienia Mariusza Bieńka, byłego Starosty Płockiego, współzałożyciela PPUTW