Ułatwienia dostępu

Patron Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Mariusz Bieniek (1983-2021)

Mariusz Bieniek urodził się w 1983 r. w Płocku. Był absolwentem wydziału ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówił w jednym z wywiadów, dość wcześnie podejmował się różnych prac, aby zarobić na swoje potrzeby, później na studia i życie. – Prace wakacyjne rozpoczynałem już wieku 16 lat na budowach – mówił. – Po ukończeniu szkoły średniej układałem chodniki, kopałem groby, pracowałem przy produkcji folii i jako instalator anten satelitarnych. Wszystko po to, by móc opłacić studia. Ten czas wspominam, jako wielką lekcję życia i szacunku dla każdego rodzaju pracy i ludzi, którzy ją wykonują. Karierę w administracji samorządowej zaczął w roku 2002, kiedy dostał się na staż w Urzędzie Gminy w podpłockim Bodzanowie. I po półrocznym stażu w tej gminie został. Najpierw pracował jako referent, by po trzech latach objąć stanowisko kierownika wydziału rozwoju. Efekty pracy młodego urzędnika rozniosły się głośnym echem po regionie. Jego wysiłki – m.in. starania o dotacje – dostrzegł burmistrz Wyszogrodu i zaproponował Bieńkowi objęcie stanowiska swojego zastępcy. W ten sposób w listopadzie 2007 roku, w wieku zaledwie 24 lat, Mariusz Bieniek został wiceburmistrzem tego nadwiślańskiego miasteczka. Trzy lata później objął ster wyszogrodzkiego samorządu, zostając najmłodszym burmistrzem w Polsce. Miał wtedy 27 lat. Sprawdził się na tym stanowisku, bo w 2014 roku wygrał następne wybory na burmistrza, zdobywając ponad 70 proc. głosów. Ale burmistrzem długo wtedy nie był, bo w tym samym roku rada powiatu płockiego powołała go na stanowisko starosty płockiego. Cztery lata później zasiadł w tym fotelu na drugą kadencję.

Piastując funkcje Starosty Płockiego z całego serca wspierał powstanie i angażował się w rozwój Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Mariusz Bieniek zginął tragicznie 22 sierpnia 2021 r. Pośmiertnie w 2021 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia i Medalem „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego Witosa.

Zdjęcie portretowe Mariusza Bieńka - patrona PPUTW
Mariusz Bieniek (1983-2021) – Patron PPUTW