Ułatwienia dostępu

Zostań Słuchaczem PPUTW

Mniejsza liczba obowiązków związanych z życiem zawodowym stanowi świetną okazję do podjęcia nowych wyzwań edukacyjnych dla seniorów. Jedną z form aktywizacji osób starszych są uniwersytety trzeciego wieku, które umożliwiają poszerzanie wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej, pomagają nawiązywać przyjaźnie i zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce nie są finansowane z funduszy państwowych, jak standardowe uczelnie wyższe. Środki na utrzymanie i rozwój, a także kwestie organizacyjne, U.T.W. muszą pozyskiwać we własnym zakresie. W większości przypadków oznacza to, że pieniądze pochodzą ze składek członkowskich, od sponsorów placówek, z projektów grantowych, środków własnych lub form dofinansowania ze strony miasta lub regionu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SŁUCHACZEM PPUTW?

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich, którzy osiągnęli wiek 50 + i dalej chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA
PPUTW?

Zajęcia odbywają się na terenie gmin Powiatu Płockiego, które podpisały stosowne porozumienia.
Odziały gminne PPUTW działają pod kierunkiem gminnych koordynatorów PPUTW.

JAKIE SĄ GŁÓWNE CELE PPUTW?

– aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych
– poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów
– podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów
– angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska

DROGI SENIORZE! MASZ SKOŃCZONE 50 LAT I CHCESZ DOŁĄCZYĆ
DO SPOŁECZNOŚCI SŁUCHACZY PPUTW:

  1. Skontaktuj się z koordynatorem gminnym PPUTW reprezentującym odział PPUTW znajdujący się na terenie gminy którą zamieszkujesz (powiat płocki)
  2. Wypełnij deklaracje członkowską
  3. Dostarcz 2 zdjęcia (potrzebne do indeksu i legitymacji)
  4. Opłać wpisowe
Grupa sześciu seniorów siedząca na ławce czytają książki, przeglądają smartfony, szydełkują, notują w notatniku.