Kontakt

Organizator Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego 168 w Małej Wsi

ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś